En handbok till digital marknadsföring – E-turism i syfte att utveckla och styra turism

Kundinvolvering med hjälp av sociala medier och andra verktyg. För mindre verksamheter är kunden en mycket viktig samarbetspartner. Om man involverar kunderna i tjänsteutvecklingen kan man göra personifierade tjänster som lämpar olika specifika kundgrupper. För ett litet företag kan det vara svårt att samla in data från potentiella kundgrupper men som förslag kunde företagaren be besökarna att fylla i en enkät var de kan skriva in sina omdömen samt förslag på hur verksamheten kan vidareutvecklas, i detta fall elektroniskt. Enkäten kan publiceras på sociala medier eller skickas ut per e-post och förstås kan man även be dem fylla i en fysisk enkät i samband med besöken. När allt kommer omkring är verksamheten gjord för att få så många besökare som möjligt för att öka vinsten och varför inte då satsa på kunden och deras önskemål när de är källan till en vinstdriven verksamhet.

Senaste arbeten