Intresseorganisationer

Här hittar du länkar till olika intresseorganisationer som bevakar skärgårdsföretagares frågor.

Namn Länk Land
Ålands Näringsliv – Ålands största företagarorganisation https://www.naringsliv.ax/ Finland
Tidningen Skärgården – nyhetstidning för Stockholms skärgård http://www.skargarden.se/ Sverige
Visit Haninge http://www.visithaninge.org/ Sverige
Skärgårdarnas Riksförbund http://www.skargardarna.se/ Sverige
Facebook-sidan Bo och jobba i skärgården https://www.facebook.com/Bo-och-jobba-i-sk%C3%A4rg%C3%A5rden-425182327545955/ Sverige
Företagarföreningen Skärgårdshandlarna https://vaddobygden.se/hem-2/foretag/ Sverige
Väddö Orternas Företagarförening https://vaddobygden.se/hem-2/foretag/ Sverige
Möja företagarförening http://www.msff.info/ Sverige
Destination Utö http://www.uto.se/ Sverige
Sandhamns företagarförening https://www.destinationsandhamn.se/om-sandhamn/foreningar/sandhamns-foretagarforening Sverige
Ljusterö företagarförening http://www.ljustero.se/content/v%C3%A4lkommen-till-ljuster%C3%B6-f%C3%B6retagarf%C3%B6rening-lff Sverige
Företagarföreningen Skärgårdsföretagarna http://www.skargardsforetagarna.se/ Sverige
Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) http://www.siko.org.se/ Sverige
VisitFinland Sommaraktiviteter http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat-ja-tyokalut/tuoteteemat/kesaaktiviteetit-outdoors-finland/ Finland
Namn Länk Land

Senaste arbeten