Denna portal vänder sig till alla de som är intresserade av skärgårdsföretagandets möjligheter och utmaningar. Här finns det länkar till publikationer, organisationer och verktyg som är kopplat till skärgårdsföretagande. Det är främst digitalt tillgängliga texter och organisationer som det länkas till. Längre ner på sidan finns också verktyg för att komma i kontakt med studenter men också kontaktuppgifter till lärosäten i Sverige och Finland som vill samverka med skärgårdens företagare.

Skärgårds -
Företagande

Skärgårdsföretagandet har på grund av sin geografiska belägenhet och beskaffenhet specifika utmaningar men också unika möjligheter. Det finns i dagens forskning om entreprenörskap och företagande allt mer medvetenhet om att man i högre grad än tidigare behöver beakta de kontextuella betingelserna för att förstå hur entreprenöriella aktiviteter och processer ska kunna uppstå och bibehållas. Därmed finns det också ett behov att samla kunskapen om skärgårdsföretagandets specifika förutsättningar. Denna portal vill möta upp det behovet.

Vem riktar
vi oss till?

Målgruppen för denna portal är självklart skärgårdsföretagare själva, men också en rad andra intressenter så som forskare och studenter som vill gräva djupare och studera skärgårdföretagande som fenomen och samtidigt bidra i kunskapsutveckling och innehållet i denna portal. Även tjänstemän och politiker kan vara en potential målgrupp, med flera. Denna portal vill skapa en samlad kunskapsbas om skärgårdsföretagandets villkor och utmaningar, men också underlätta kunskapsutvecklingen och samverkan inom området. Det vi ser är att kunskapen finns, men den är fragmenterad och spridd hos en rad olika källor och organisationer. Men det finns också stora kunskapsluckor om skärgårdsföretagande där ny kunskap behöver tas fram. Fokuset på det geografiska området är först och främst skärgårdsföretagande i Sverige och Finland. Hittills har fokus varit på Stockholms skärgård, Ålands skärgård och Åbolands skärgård, men ambitionen är att flera skärgårdar och öar i Sverige och Finland ska tas med. I portalen finns också material som tar upp allmänt om ö- och skärgårdsföretagande i världen.

Kontakt med studenter

Vill du som skärgårdsföretagare komma i kontakt med studenter för uppsats- eller projektarbeten eller för sommarjobb, samt längre anställningar så finns det olika plattformar beroende på lärosäte.

Kontakter och samverkan

Skapa kontakter och samverkan mellan skärgårdsföretagare,
lärare/forskare och studenter


Kontakt med ansvariga och redigerare för
Skärgårdsföretagarportalen. Lämna gärna tips om publikationer och länkar.

Södertörns högskola:
Tommy Larsson Segerlind: tommy.larsson.segerlind@sh.se

Yrkeshögskolan Novia:
Rolf Gammals: rolf.gammals@novia.fi

Åbo Akademi:
Stefan Lång: stefan.lang@abo.fi


Kontaktuppgifter och möjligheter till samverkan med Interreg-projektet Archipelago Business Development finns på projektets hemsida (https://www.archipelagobusiness.eu) eller på projektets Facebook-sida (https://www.facebook.com/archipelagobusiness).