Länkar

Namn Länk Land
Drivhuset Stockholm http://www.drivhuset.se/stockholm Sverige
Ålands Näringsliv – Ålands största företagarorganisation https://www.naringsliv.ax/ Finland
Startaeget.ax – grundläggande information om att bli egen företagare på Åland https://www.naringsliv.ax/startaegetax Finland
Montu Ventures – focusing in early stage startups with founders from a background in University of Turku, Åbo Akademi or Turku University of Applied Sciences. https://www.monttuventures.fi/ Finland
Business Finland – en accelerator för global tillväxt https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/framsida/ Finland
SparkUp – ett start-up community vid Turku Science Center http://www.sparkup.fi/en Finland
Stockholms skärgård – hemsida http://stockholms-skargard.se/ Sverige
Magasin Skärgården http://www.magasinskargard.se/ Sverige
Tidningen Skärgården – nyhetstidning för Stockholms skärgård http://www.skargarden.se/ Sverige
Visit Roslagen https://www.roslagen.se/ Sverige
Coompanion Stockholmsregionen – Arbetar för att främja entreprenörskap som möter aktuella samhällsutmaningar. Det gör vi bland annat genom kostnadsfri rådgivning, projekt, tjänster och utbildning https://stockholmsregionen.coompanion.se/ Sverige
Österåker kommun – näringsliv, rådgivning och stöd http://www.osteraker.se/naringsliv.4.29ac915f13f572c43d7f7d.html Sverige
Visit Värmdö https://visitvarmdo.com/ Sverige
Värmdö kommun – Företag, stöd och rådgivning samt företagsregister http://www.varmdo.se/naringslivocharbete/foretagstodochradgivning.4.28a80d9d13dcb0f021bae.html Sverige
Visit Nynäshamn http://www.visitnynashamn.se/ Sverige
Vaxholms kommun – Företag, stöd och rådgivning https://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/naringsliv-och-arbete/foretag-stod-och-radgivning.html Sverige
Connect Sverige -Connect hjälper bolag i olika skeden att utveckla sina affärer och komma i kontakt med investerare. https://connectsverige.se/startsida/for-dig-som-foretagare/ Sverige
Nynäshamn kommun – Företagsstöd från kommunen och andra myndigheter https://www.nynashamn.se/Naringsliv-och-arbete/Foretagsstod-och-radgivning.html Sverige
Norrtälje kommun: näringslivssida https://www.norrtalje.se/info/jobb-och-foretag/naringslivsutveckling/ Sverige
Haninge kommun – Näringsliv och arbete https://www.haninge.se/naringsliv-och-arbete/ Sverige
Visit Haninge http://www.visithaninge.org/ Sverige
Länstyrelsen Stockholm – Utveckling av landsbygder https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/lantbruk-och-landsbygd/utveckling-av-landsbygder.html Sverige
SLL-RUFS Regional utvecklingsplan för skärgården med publikationer http://www.rufs.se/sakomraden/skargardsutveckling Sverige
Stockholms Läns Landsting – Hållbarhets- skärgårds- och fraktbidrag https://www.sll.se/verksamhet/Regional-utveckling/alla-bidrag-inom-regional-utveckling/hallbarhets--skargards--och-fraktbidrag/ Sverige
Stockholms läns landsting – Landsbygd och skärgård https://www.sll.se/verksamhet/Regional-utveckling/landsbygd-och-skargard/ Sverige
Skärgårdsstiftelsen https://skargardsstiftelsen.se/ Sverige
Visit skärgården http://visitskargarden.se/ Sverige
Tidningen Vi skärgårdsbor http://www.skargardarna.se/ Sverige
Skärgårdarnas Riksförbund http://www.skargardarna.se/ Sverige
Stockholm Archipelago https://www.stockholmarchipelago.se/sv/ Sverige
Roslagsminglet https://www.facebook.com/pg/roslagsminglet/about/?ref=page_internal Sverige
Facebook-sidan Bo och jobba i skärgården https://www.facebook.com/Bo-och-jobba-i-sk%C3%A4rg%C3%A5rden-425182327545955/ Sverige
Företagarföreningen Skärgårdshandlarna https://vaddobygden.se/hem-2/foretag/ Sverige
Väddö Orternas Företagarförening https://vaddobygden.se/hem-2/foretag/ Sverige
Möja företagarförening http://www.msff.info/ Sverige
Destination Utö http://www.uto.se/ Sverige
Sandhamns företagarförening https://www.destinationsandhamn.se/om-sandhamn/foreningar/sandhamns-foretagarforening Sverige
Ljusterö företagarförening http://www.ljustero.se/content/v%C3%A4lkommen-till-ljuster%C3%B6-f%C3%B6retagarf%C3%B6rening-lff Sverige
Företagarföreningen Skärgårdsföretagarna http://www.skargardsforetagarna.se/ Sverige
Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) http://www.siko.org.se/ Sverige
Verksamt.se. På verksamt.se samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av https://www.verksamt.se/ Sverige
Nyföretagarcentrum i Sverige https://www.nyforetagarcentrum.com/ Sverige
Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB. https://www.asub.ax/sv Finland
Almi-finansiering & affärsutveckling för växande företag https://www.almi.se/ Sverige
Projektet Ö för Ö hemsida – Länsstyrelsen i Stockholm http://www.oforo.se/ Sverige
Tidskriften Skärgård http://www.skargard.fi/ Finland
VisitFinland Matturism http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat-ja-tyokalut/tuoteteemat/ruokamatkailu/ Finland
VisitFinland verktyg för utvecklandet av kulturprodukter och tjänster http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat-ja-tyokalut/tuoteteemat/kulttuurimatkailu-culture-finland/tyokalut/ Finland
VisitFinland Kulturturism http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat-ja-tyokalut/tuoteteemat/kulttuurimatkailu-culture-finland/ Finland
VisitFinland verktyg för planering av resepaket och utflyktsrutter http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat-ja-tyokalut/tuoteteemat/kesaaktiviteetit-outdoors-finland/tyokalut/ Finland
VisitFinland Sommaraktiviteter http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat-ja-tyokalut/tuoteteemat/kesaaktiviteetit-outdoors-finland/ Finland
VisitFinland Skärgården http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat-ja-tyokalut/tuoteteemat/merellinen-saaristo/ Finland
Lediganslagna stöd och stipendier http://fyrk.fi/ Finland
Egentliga Finlands byar rf http://www.efbyar.fi/byaportal/bebodda_oar/ Finland
Finlands öar rf http://foss.fi/ Finland
ELY-keskus finansiering och understöd https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/rahoitus-ja-avustukset Finland
http://www.abolandsskargardsstiftelse.fi/ Åbolands Skärgårdsstiftelse Finland
Business Finland finansiering https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/tjanster/finansiering/i-korthet/ Finland
Om Finnvera lån https://www.finnvera.fi/swe/produkter/lan Finland
Starta eget företag på Åland https://www.alandliving.ax/sv/arbete/starta-eget-foretag-pa-aland Finland
Nyföretagare och skatter https://www.vero.fi/sv/foretag-och-samfund/foretagets-livscykel/etablering/ Finland
Etableringsanmälan för nytt företag i Finland. Företags- och organisationsdatasystem för företag. https://www.ytj.fi/sv/index/ilmoittaminen/perustamisilmoitus.html Finland
Business model canvas http://www.kimitoon.fi/files/84/businessmodelcanvas.pdf Finland
Företagsrådgivning, Åland https://www.naringsliv.ax/vad-gor-vi/starta-eget-radgivning/kontaktformular-starta-eget-radgivning Finland
Företagsrådgivning, Pargas http://www.parainen.fi/web/tjanster/arbete_och_foretagande/sv_SE/foretagsradgivning_tomas/ Finland
Företagsrådgivning, Kimitoön http://www.kimitoon.fi/foretagande_sysselsattning/naringslivs-_foretagstjanster/foretagsradgivning Finland
Från företagare till arbetsgivare http://www.te-tjanster.fi/te/sv/arbetsgivare/foretagare/foretagare_tillarbetsgivare/index.html Finland
Utbilda dig till företagare http://www.te-tjanster.fi/te/sv/arbetsgivare/foretagare/blivande_foretagare/utbilda_dig_till_foretagare/index.html Finland
Startpeng, ett stöd för en blivande företagare http://www.te-tjanster.fi/te/sv/arbetsgivare/foretagare/blivande_foretagare/startpeng/index.html Finland
Information om att starta eget företag https://www.suomi.fi/foretag Finland
Potkuri – Företagsrådgivning i Åbo https://www.turku.fi/tyo-ja-yrityspalvelut/palvelut-yrityksille/yritysneuvonta-ja-rahoitus Finland
Visit Åland http://www.visitaland.com/ Finland
Vårdö kommuns hemsida http://www.vardo.ax Finland
Sund kommuns hemsida https://www.sund.ax/ Finland
Sottunga kommuns hemsida http://www.sottunga.ax/ Finland
Saltvik kommuns hemsida http://www.saltvik.ax/ Finland
Mariehamn kommuns hemsida http://www.mariehamn.ax/ Finland
Lumparland kommuns hemsida http://www.lumparland.ax/ Finland
Lemland kommuns hemsida https://www.lemland.ax/ Finland
Kökar kommuns hemsida http://www.kokar.ax/sv/ Finland
Kumlinge kommuns hemsida https://www.kumlinge.ax/ Finland
Jomala kommuns hemsida https://www.jomala.ax/ Finland
Hammarland kommuns hemsida https://www.hammarland.ax/ Finland
Geta kommuns hemsida http://www.geta.ax/ Finland
Föglö kommuns hemsida http://www.foglo.ax/ Finland
Eckerö kommuns hemsida http://www.eckero.ax/ Finland
Brändö kommuns hemsida http://www.brando.ax/ Finland
Kimitoöns företagare http://y.ksg.fi/fi/koti/ Finland
Skärgårdsleden http://www.skargardsleden.com/option,com_content/view,category/id,27/Itemid,65/area,1/ Sverige
Visit Kimitoön https://www.visitkimitoon.fi/ Finland
Nagu guiden http://www.nagu.net/turism/ Finland
Visit Saaristo http://www.visitsaaristo.net/ Finland
Skärgårdens turistinfo http://www.saaristo.org/ Finland
Visit Turku hemsida http://www.visitturku.fi/ Finland
Kimitoön kommuns hemsida http://www.kimitoon.fi/ Finland
Pargas kommuns hemsida http://www.parainen.fi/web/fi_FI/framsida/ Finland
Merellinen Saaristo Kansainvälisesti Tunnetuksi -Ohjelma http://fi.vf.alpha.byroo.fi/tuoteteemat/merellinen-saaristo/ Finland
Visit Finland -Matkailututkimukset http://fi.vf.alpha.byroo.fi/tutkimukset-ja-tilastot/tutkimukset/ Finland
Merellinen Saaristo: Markkina- ja Benchmarking-Selvitykset http://www.visitfinland.fi/studies/merellinen-saaristo-markkina-ja-benchmarking-selvitykset/ Finland
Skärgårdsstiftelsen https://skargardsstiftelsen.se/ Sverige
Namn Länk Land