Offentliga organisationer

Här hittar du länkar till olika typer av offentliga organisationer och specifika hemsidor relevanta för skärgårdsföretagare.

Namn Länk Land
Österåker kommun – näringsliv, rådgivning och stöd http://www.osteraker.se/naringsliv.4.29ac915f13f572c43d7f7d.html Sverige
Värmdö kommun – Företag, stöd och rådgivning samt företagsregister http://www.varmdo.se/naringslivocharbete/foretagstodochradgivning.4.28a80d9d13dcb0f021bae.html Sverige
Vaxholms kommun – Företag, stöd och rådgivning https://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/naringsliv-och-arbete/foretag-stod-och-radgivning.html Sverige
Nynäshamn kommun – Företagsstöd från kommunen och andra myndigheter https://www.nynashamn.se/Naringsliv-och-arbete/Foretagsstod-och-radgivning.html Sverige
Norrtälje kommun: näringslivssida https://www.norrtalje.se/info/jobb-och-foretag/naringslivsutveckling/ Sverige
Haninge kommun – Näringsliv och arbete https://www.haninge.se/naringsliv-och-arbete/ Sverige
Länstyrelsen Stockholm – Utveckling av landsbygder https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/lantbruk-och-landsbygd/utveckling-av-landsbygder.html Sverige
SLL-RUFS Regional utvecklingsplan för skärgården med publikationer http://www.rufs.se/sakomraden/skargardsutveckling Sverige
Stockholms Läns Landsting – Hållbarhets- skärgårds- och fraktbidrag https://www.sll.se/verksamhet/Regional-utveckling/alla-bidrag-inom-regional-utveckling/hallbarhets--skargards--och-fraktbidrag/ Sverige
Stockholms läns landsting – Landsbygd och skärgård https://www.sll.se/verksamhet/Regional-utveckling/landsbygd-och-skargard/ Sverige
Skärgårdsstiftelsen https://skargardsstiftelsen.se/ Sverige
Stockholm Archipelago https://www.stockholmarchipelago.se/sv/ Sverige
Verksamt.se. På verksamt.se samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av https://www.verksamt.se/ Sverige
Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB. https://www.asub.ax/sv Finland
Projektet Ö för Ö hemsida – Länsstyrelsen i Stockholm http://www.oforo.se/ Sverige
VisitFinland Matturism http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat-ja-tyokalut/tuoteteemat/ruokamatkailu/ Finland
VisitFinland Kulturturism http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat-ja-tyokalut/tuoteteemat/kulttuurimatkailu-culture-finland/ Finland
Etableringsanmälan för nytt företag i Finland. Företags- och organisationsdatasystem för företag. https://www.ytj.fi/sv/index/ilmoittaminen/perustamisilmoitus.html Finland
Namn Länk Land

Senaste arbeten