Handlingsprogram för landsbygds- och skärgårdsstrategi

Syftet med handlingsprogrammet är att förstärka genomförandet av landsbygds- och skärgårdsstrategin.

En levande landsbygd och skärgård är en förutsättning för att Stockholmsregionen ska utvecklas och nå visionen i RUFS 2050 om att bli Europas mest attraktiva storstadsregion.Stockholmsregionen är Sveriges tredje största landsbygdslän sett till befolkning. Närheten till tätorter och goda pendlingsmöjligheter gör att individen kan bo i stora delar av länets landsbygder och ändå dra nytta av staden.

Senaste arbeten