Om portalen

Vi som ligger bakom denna Skärgårdsföretagarportal är forskare och lärare vid Södertörns högskola i Sverige och Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia i Finland, samt organisationen Drivhuset. Portalen är framtagen inom Central Baltic Interreg-projektet Archipelago Business Development som pågick fram till hösten 2019 (klicka på länkarna till projektets  hemsida eller facebook-sida för mer information om projektet och dess aktiviteter). Denna portal ska dock leva kvar och uppdateras löpande.

Även resultat och material från nya projekt kommer införlivas i portalen. Ett pågående projekt under 2021 på Södertörns högskola är -”Ö- och skärgårdsturism under pandemin”- som är finansierat av Tillväxtverket i Sverige.

I portalen finns bland annat projektens egna publikationer och verktyg som behandlar olika frågeställningar och utmaningar som skärgårdsföretagarna själva har uttalat att de behöver hjälp med. Men här kan man också söka fram relevanta offentlig dokument och vetenskapliga artiklar, men också studentuppsatser och andra projektarbeten, som behandlar frågor om skärgårdsföretagande. Denna publikationsbank kommer hela tiden växa och utvecklas.

Under Företagsutveckling finns de dokument, presentationer och verktyg som projektet har använt för att hjälpa skärgårdsföretagen att utveckla sina företag.

Under Länkar finns en länksamling till hemsidor till olika typer av organisationers som har en koppling företagande i skärgården. Denna sida kommer också hela tiden att fyllas på och uppdateras.

Under Filmer så har vi samlat projektenss egna filmer men även andra filmer med koppling till skärgårdsföretagande.

I menyn finns, under Kontakt, kontaktuppgifter till person på de högskolor och universitet som är ansvarig för portalen. Ta gärna kontakt med oss för potentiell samverkan och samarbeten, eller ge tips om viktiga publikationer eller länkar som ni anser bör vara med i portalen. På samverkan-sidan finns det också länkar till plattformar där ni kan komma i direkt eller indirekt kontakt med studenter för uppsats- eller projektarbeten, erbjuda säsongsarbeten eller långsiktig rekrytering.

Hur använder man och söker man då i portalen? Dels så kan man i övre menyn gå in på de olika sidorna där länksamlingar till skärgårdsorganisationer eller samverkanskontakter finns.

I sökningen av länkarna till specifika dokument, rapporter, uppsatser och vetenskapliga artiklar med relevans för skärgårdsföretagande, finns det flera sökvägar. Dels kan man göra en fritext-sökning i Sökrutan i menyn. I menyn under Publikationer kan man  söka på kategorier av olika typer av källor och material eller på alla de sätt vi har kategoriserat materialet.

Portalen kommer successivt att fyllas på med material över tiden. Tipsa oss gärna om relevant material att länka till!

Senaste arbeten