Affärsutveckling

Här hittar du länkar till organisationer och specifika hemsidor med olika typer av verktyg och hjälpmedel för affärsutveckling

Namn Länk Land
Coompanion Stockholmsregionen – Arbetar för att främja entreprenörskap som möter aktuella samhällsutmaningar. Det gör vi bland annat genom kostnadsfri rådgivning, projekt, tjänster och utbildning https://stockholmsregionen.coompanion.se/ Sverige
Connect Sverige -Connect hjälper bolag i olika skeden att utveckla sina affärer och komma i kontakt med investerare. https://connectsverige.se/startsida/for-dig-som-foretagare/ Sverige
Roslagsminglet https://www.facebook.com/pg/roslagsminglet/about/?ref=page_internal Sverige
Nyföretagarcentrum i Sverige https://www.nyforetagarcentrum.com/ Sverige
Almi-finansiering & affärsutveckling för växande företag https://www.almi.se/ Sverige
VisitFinland verktyg för utvecklandet av kulturprodukter och tjänster http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat-ja-tyokalut/tuoteteemat/kulttuurimatkailu-culture-finland/tyokalut/ Finland
Namn Länk Land

Senaste arbeten