Ö- och skärgårdsturism under pandemin: halvtidsrapport

Denna presentation innehåller en första halvtidsrapport om hur besöksnäringen har påverkats av pandemin på öar och skärgårdar i Sverige. Projektets målsättning. Projektet är finansierat av Tillväxtverket och pågår från februari 2021 till november 2021. Projektets syfte är att undersöka de utmaningar som företag och företagare inom besöksnäringen på öar och i skärgårdar har mött under pandemin. Identifiera möjligheter och lösningar för ett långsiktigt, hållbart företagande. Bidra med ny kunskap till både företagare och beslutsfattare samt stärka företagens möjligheter att fatta informerade beslut om sina affärsmodeller och utbud

Senaste arbeten