Metoder och verktyg som kan hjälpa dig som skärgårdsföretagare eller stödjande aktör


 


Digitalt stöd för att utveckla din verksamhet i skärgården

Genom projektet Archipelago Business Development kan Drivhuset erbjuda dig som företagare i skärgården ett digitalt affärsutvecklingsstöd i utvecklingen av ditt företag eller din företagsidé. Kursen stärker din entreprenöriella kompetens och är helt kostnadsfri.
Läs mer

destinationsutveckling

Destinationsutveckling i skärgården

Det finns en stor möjlighet för öarna i skärgården att attrahera både bofasta samt fler och rätt typ av besökare genom utveckling av skärgårdsöns varumärke.
Läs mer

Archipelago Accelerate affärsutvecklingsprogram

Under projektet Archipelago Business Development har företag i skärgården erbjudits längre affärsutvecklingsprogram, för att utveckla sin affärsmodell eller start-up.
Läs mer

Studenternas innovationer utvecklar företagen i skärgården

Affärsutveckling kan vara resurskrävande för mindre företagare i skärgården. Att involvera studenter i processen kan ge stor nytta för båda parter.
Läs mer

Kunskapsutbyte utvecklar skärgården

Företagare i skärgården arbetar ofta relativt ensamt och kämpar med liknande utmaningar. Projektet Archipelago Business Development har syftat till att stärka skärgårdsföretagare. Ett sätt har varit att främja kunskapsutbyte och samverkan mellan företagare, studenter och entreprenörer genom seminarier, match-making, studiebesök och benchmarking-resor.
Läs mer

Insatser i projektet 2016-2019

Stärkta företagare, nya affärsmodeller, start-ups, ny kunskap och samverkan i och mellan Åbolands, Ålands och Stockholms skärgårdar — det har varit målet för projektet Archipelago Business Development.
Läs mer

Senaste arbeten