Utveckling av Applikation X : Projektarbete – Mobilapplikation med lojalitetsprogram som stöder företagande i Pargas

Examensarbetet baseras på projektarbete där projektet består av produktutveckling av en mobilapplikation med lojalitetsprogram. Applikationen fungerar som ett informationsflödesverktyg mellan organisationer och konsumenter och är uppbyggd enligt företagskonceptet Value Network. Value Network går ut på att applikationen skapar ett allt större värde för användarna ju större användarnätverket är. Projektets lönsamhet baseras på en kassaflödesanalys var det tas upp eventuella inkomster (enligt örsäljningsprognoser) och utgifter (inköp, fasta kostnader samt behovet av personal). För att utveckla projektet har det skapats ett samarbete mellan Novias Campus i Åbo och Campus i Raseborg samt samarbeten mellan olika utbildningsprogram.

Målet med detta examensarbete är att stöda företagare i Pargas stad samt påbörja uppbyggnaden av ett eget företag. Detta görs genom utveckling av en mobilapplikation i projektarbete med mig själv som projektledare.

En applikation som denna kräver mycket kunnig arbetskraft inom olika områden och beslutet om ett större samarbete har gjort detta projekt möjligt. Min roll som projektledare har utvecklats konstant och alla individer i projektet har kunnat utveckla sin egna specialiteter under projektets gång. Applikationen har planerats och kommer att fortsätta utvecklas konstant. Utvecklingsmöjligheterna är oändliga och nya komplexa idéer har både påbörjats och genomförts under projektets gång.

  • Länk:

    https://www.theseus.fi/handle/10024/101704

  • Referens:

    Elvström, Robin (2015) Utveckling av Applikation X : Projektarbete – Mobilapplikation med lojalitetsprogram som stöder företagande i Pargas. Examensarbete, Yrkeshögskolan Novia.

Senaste arbeten