Rum vid havet

Abstract (Swedish)

Målet med detta examensarbete har varit att gestalta en plats för yoga, meditation och bad. I samband med detta har jag velat undersöka hur hav och natur kan samverka med arkitektur för att skapa en kontemplativ miljö. Avsikten har varit att synliggöra en liten plats i skärgården i syfte att tillvara ta naturens och havets lugnande och välgörande egenskaper.

Landsort Öja är den södra skärgårdens sydligaste utpost och en av få öar som har både färjetrafik och en fri horisont. Här ville jag skapa rum för återhämtning i form av både stillhet och fysisk aktivitet. Ett rum vid havet.

Den första delen av mitt arbete är undersökande. Jag har fördjupat mig i arkitektur kring meditation och yoga samt andra kontemplativa miljöer. Den andra delen av arbetet fokuserar på platsanalys av ön Landsort Öja och min process kring platsen. Tredje och sista delen består i en gestaltning av en meditations- och yogastudio, ett mindre kallbad samt tillhörande utemiljöer.

Abstract (English)

The purpose of this thesis has been to create a place for yoga, meditation and bath. Doing this, I have wanted to investigate how the ocean and nature can cooperate with architecture to create a contemplative environment. The aim has been to highlight a small place in Stockholm’s archipelago and make use of the calming and beneficial effects of nature and the ocean.

Landsort Öja is the southernmost edge of Stockholm’s archipelago and one of few islands that is trafficked by ferries and has a free horizon. I wanted to create a space for recovery in form of both physical activity and stillness here. A space by the ocean.

The first part of my thesis is investigating. I have focused on architecture in light of meditation and yoga as well as other contemplative environments. The second part focuses on an analysis of my location on the island Landsort Öja and my process considering the place. The third and last part consists of the design of a studio for yoga and meditation, a small open-air bath and complementary outdoor spaces.

Senaste arbeten