Levande Skärgård : En samarbetsmodell för turismföretagare i Pargas skärgård 2015

Detta examensarbete behandlar turismföretag inom Pargas skärgård. I arbetet kommer jag att behandla två olika teoridelar, den första handlar om företagsverksamhet och den andra om samarbete och arbetsmetoder.

Målsättningen är att skapa en nulägesbild över samarbetet och utifrån det skapa en modell för samarbete som kan användas av Pargas stads turismföretagare, samt klargöra nyttan av den modellen och dess användning. Syftet med arbetet är att stöda den levande skärgården nu och i framtiden. Detta görs genom att skapa en samarbetsmodell som leder till ökning av kundantal och underlättar företagsverksamheten.

Examensarbetet utfördes hösten 2015. Teoridelarna baserar sig på skriven litteratur. Resultaten för slutsatserna är samlade med hjälp av intervjuer.

Senaste arbeten