Distansarbete i Stockholms skärgård: En studie kring hur digitalisering, infrastruktur och kommunikation har utvecklat och påverkat den kreativa- och kunskapsintensiva tjänstesektorns möjlighet att distansarbeta.

Alternative title [en]

Telework in the Stockholm archipelago : A study on how digitalization, infrastructure and communication have affected and developed the creative and knowledge-intensive service sector’s ability to telework. (English)
Abstract [sv]

Uppsatsens syfte är att analysera hur väl distansarbete och “jobba hemifrån trenden” fungerar i Stockholms skärgård, med fokus på den kreativa- och kunskapsintensiva tjänstesektorn. Om underliggande faktorer såsom väl fungerande digitalisering, infrastruktur och kommunikation finns och fungerar för att kunna distansarbeta. Frågeställningarna lyder: Hur har möjligheten till distansarbete utvecklat och påverkat den kreativa- och kunskapsintensiva tjänstesektorn i skärgården? Varför väljer människor att distansarbeta i Stockholms skärgård?

Studien har sin teoretiska grund i tidigare studier som beaktat begrepp såsom platsbegrepp, digitalisering, distansarbete och regionförstoring. Syftet uppnås genom en kvalitativ fallstudie där semistrukturerade djupintervjuer samt dokumentgranskning görs för att besvara frågeställningarna. Studien resulterar i att utvecklingen och tillkomsten av tekniska hjälpmedel (såsom internet-, informations- och kommunikationsteknik) har ökat möjligheten för den kreativa- och kunskapsintensiva tjänstesektorn att distansarbeta i Stockholms skärgård. Bredbandsutbyggnaden har varit en avgörande faktor och möjligheten till distansarbete har bidragit till bland annat regionförstoring och möjligheten att vara platsobunden.

  • Länk:

    http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-182271

  • Referens:

    Andersson, E. (2020). Distansarbete i Stockholms skärgård : En studie kring hur digitalisering, infrastruktur och kommunikation har utvecklat och påverkat den kreativa- och kunskapsintensiva tjänstesektorns möjlighet att distansarbeta. (Bachelor Dissertation).

Senaste arbeten