Skärgårdstrategin i praktiken – Utveckling av Stockholms skärgård

Projektet Skärgårdsstrategin – destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader – är nu avslutat efter drygt två år. Det har varit ett operativt, nydanande och dynamiskt sam­ verkansprojekt inom Tillväxtverkets nationella satsningHållbar destinationsutveckling. Projektnyttan har varit stor samtidigt som arbetet har givit många lärorika insikter.

Arbetet med att uppnå Skärgårdsstrategins långsiktiga mål och vision att Stockholms skärgård ska vara en året­runt­destination fortsätter nu inom ramen för det nya samverkansavtalet för Stockholm Archipelago.

I denna skrift redogör vi för projektresultatet, men vi hoppas också att den kan ge stöd för det fortsatta arbetet i Stockholms skärgård och inspirera andra som arbetar med destinationsutveckling. Vi beskriver projektet i stort och delar med oss av våra erfaren­ heter genom att ge ett axplock av exempel, beskriva modeller och lista framgångsfaktorer och utmaningar. För en mer heltäckande beskrivning av projektet hänvisar vi till slutrapporten.

Senaste arbeten