Skärgårdsfakta – Grafiska kartor 2019

Genom Skärgårdsfakta presenteras information som visar på de utpekade skärgårds­samhällenas och kärnöarnas förhållanden. Vissa kartor visar även information om kringliggande samhällen eller öar då det för den specifika sakfrågan varit relevant att inkludera. Syftet med kartorna är att tydliggöra och geografiskt visualisera en del av skärgårdens förutsättningar.

I Stockholms skärgård finns omkring 30 000 öar, varav cirka 200 är bebodda. En fullvärdig service kan inte förväntas bli etablerad på alla öar med fast befolkning. Därför har Länsstyrelsen pekat ut ett antal skärgårdssamhällen som ska ges möjlighet till utveckling av företag, verksamheter och bebyggelsestruktur.

Senaste arbeten