Skärgårdsfakta – Grafiska kartor 2018

Tillsammans med aktörer  på lokal, regional och nationell nivå bidrar Länsstyrelsen till att tydliggöra och
utveckla de frågor som är centrala för lokal och regional attraktivitet. Länsstyrelsen vill skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka var de vill i
länet och erbjudas god servicenivå inom rimliga avstånd. I Stockholms skärgård finns omkring 30 000 öar, varav cirka 200 är bebodda. En fullvärdig service kan inte förväntas bli etablerad på alla öar med fast befolkning.
Landstinget har pekat ut kärnöar som uppskattas kunna erbjuda en grundläggande samhällsservice och infrastruktur, som allmän båttrafik året runt. Möjligheter till utveckling ska ges till företag, verksamheter och bebyggelsestruktur. Utpekade kärnöar är Arholma, Tjockö, Ramsö, Gällnö, Runmarö, Nämdö, Svartsö, Ingmarsö, Möja, Sandhamn, Ornö och Utö. Länsstyrelsen har valt att komplettera kärnöarna med Yxlan, Blidö och Ljusterö, som benämns skärgårdssamhällen. Den 12 juni 2018 beslutade landstinget om en ny regional utvecklingsplan, RUFS 2050, där även Gräskö  och Landsort utpekas som kärnöar. Statistiken i Skärgårdsfakta 2018 bygger på tidigare uppgifter och omfattar därmed inte Gräskö och Landsort. Skärgården har speciella förutsättningar, transporter i skärgården måste ske med färja eller båt. Generella kriterier och metoder för att mäta tillgång till service utgårfrån vägförbindelse. Båtresor i skärgården är mer tidskrävande och innebär vanligen högre kostnader. Förhållandena blir naturligtvis särskilt svåra under vintern. Dessa kartor har till syfte att tydliggöra samt geografiskt visualisera en del av skärgårdens förutsättningar.

Senaste arbeten