Skärgårdens utveckling – del 9 i Värmdö kommuns Översiktsplan för 2012-2030

Detta är en del av Värmdö kommuns Översiktsplan för 2012-2013. I del 9 i översiktsplanen, Utveckling i skärgården, beskrivs hur kommunen kan skapa en levande skärgård på de större öarna och några öområden. Beskrivningarna som görs i avsnittet har förankrats bland föreningar med boende i skärgården i samband med utredningen om kustplanefrågor.

Senaste arbeten