Merellinen Saaristo: Benchmarking Lofoten

Merellinen saaristo -ohjelman taustatutkimukset toteutettiin kesällä 2015. Tavoitteena oli hankkia tietoa valituilta kohdemarkkinoilta (Italia, Ranska, Saksa ja Sveitsi) sekä Merellinen saaristo -tuotteiden potentiaalisista jakelukanavista. Samalla selvitettiin jakelukanavien tarpeet saaristomatkailutuotteiden myynnin tehostamiseksi. Tämä tutkimus toteutettiin haastattelemalla matkanjärjestäjiä markkina-alueilla. Sähköisellä kyselytutkimuksella koottiin tietoa kunkin maan matkailijoilta ja saatiin lisätietoa potentiaalisten matkailijoiden motiiveista matkustaa Suomen saaristoon.

Valitut kansainväliset konseptit benchmarkattiin ja tarkasteltiin erityisesti hyviä käytäntöjä, tuotekehitystä, konseptia ja markkinointia ohjelman kehittämistyön pohjaksi. Benchmarking-kohteiksi valittiin Tukholman saaristo, Lofootit Norjasta, Irlannin länsirannikko ja Pohjois-Saksan rannikko.

Senaste arbeten