Kartläggning av mobiltäckningen i Stockholms läns skärgård

Länsstyrelsen har kartlagt mobiltäckningen i fem skärgårdskommuner i länet. Projektet har genomförts i samverkan med landstingets trafikförvaltning, berörda kommuner, lokala fiberföreningar, intresseorganisationer och yrkestrafik. Kartläggningen är en ögonblicksbild över mobiltäckningen under år 2017. Kartläggningen syftar till att dels vägleda boende och företag i sitt operatörsval, dels skapa en överblicksbild för Länsstyrelsens uppdrag att främja bredbandsutbyggnaden i hela länet.

Senaste arbeten