Summering från Archipelago Busness Forum 2018 workshops i Mariehamn

Under det första Archipelago Business Forum 2018 i Mariehamn genomfördes olika workshops kopplat till skärgårdsföretagarnas utmaning. Detta dokument summerar vad som kom upp på denna workshops.

Senaste arbeten