Åsikter om kundbetjäning Case: Pargas och Kimitoön

Detta är ett förberedande arbete för ett examensarbete och är gjort på uppdrag av Pargas stad och Kimitoön. Syftet med arbetet är att uppdragsgivarna vill lyfta fram vikten av bra kundbetjäning till de lokala företagarna och det har gjorts i form av en tävling. Detta arbetets uppgift var att ta fram en metod för att mäta vad befolkningen tycker om kundbetjäningen på respektive orter och att ta fram en metod där folk kunde rösta på det företag de anser att har bäst kundbetjäning inom ett avgränsat område. I detta arbete ingick en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen fungerade som mätningsmetod för uppdraget i form av en webbenkät. Eftersom det var Pargas stad och Kimitoön som skulle skicka ut enkäterna gjordes dem på både finska och svenska så att alla hade möjlighet att svara. Sammanlagt kom det in 1 172 svar på enkäterna. Den kvalitativa delen bestod av intervjuer av två företagare, en från Pargas och en från Dalsbruk.
Resultatet visade att kundbetjäningen på respektive ort anses vara bra. Majoriteten svarade även att de stävar efter att använda lokala tjänster oberoende av bostadsort, ålder eller kön.

Senaste arbeten