Skärgårdens utveckling i siffror: Rapport 2016:01

Stockholms läns landsting spelar en viktig roll i skärgårdens utveckling, från en fungerande kollektivtrafik till en tillgänglig vård. För att fullgöra landstingets uppdrag i skärgården krävs god
kännedom om skärgårdens utveckling. En grund för landstingets politik och insatser i skärgårdsområdet är det skärgårdspolitiska program som landstingsfullmäktige antog
2010. Den uppföljning av programmet som genomfördes år 2012 och 2014 konstaterade att det saknades en aktuell bild av utvecklingstrender i skärgårdsområdet och att det finns ett behov av att uppdatera statistiken över befolkningsutveckling, sysselsättning, inkomster, utbildningsnivå samt viss besöksstatistik. Det är grunden till att denna sammanställning av statistik över befolkning, sysselsättning, inkomster, utbildningsnivå samt viss besöksstatistik har tagits fram.

Senaste arbeten