Saaristo- ja vesistömatkailun Hyvät tuotteet -projektin loppuraportti

Saaristoasiain neuvottelukunta ja maa- ja metsätalousministeriö organisoivat ja rahoittivat 2017–2018 Suomen saaristo-, rannikko- ja vesistömatkailun hyvät tuotteet ja toimintamallit selvityshankkeen. Hankkeen toteuttivat konsultit Hannu Komu, Onvisio Consulting ja Sari Selkälä, Caprice Consulting yhteistyössä matkailualan toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena oli etsiä, analysoida ja nostaa esiin Suomen ja valittujen ulkomaiden saaristo-, rannikko- ja vesistömatkailun toteutettuja tai suunnittelun kohteena olevia parhaita tuotteita sekä liiketoiminnan, tuotekehityksen, markkinoinnin ja yhteistyön toimintatapoja yritystasolla. Selvityksen työmenetelmänä käytettiin kotimaisille matkailutoimijoille ja sidosryhmille suunnattua laajahkoa kyselyä, kotimaista ja ulkomaista nettihakua, tilasto- ja selvitysanalyysejä sekä asiantuntijahaastatteluja. Kotimaan kyselyyn (N 520) saatiin yli 250 ehdotusta, jotka tutkittiin. Loppuraportti sisältää 80 hyvän matkailutuotteen ja 16 toimintatavan esittelyn. Kotimaan matkailun osalta myönteistä on muun muassa ympärivuotisten hyvien tuotteiden tarjonnan vahvistuminen. Ulkomaisten matkailutuotteiden osalta muun muassa sähköisten vesi- ja maastokulkuneuvojen käytössä ja matkailun ympäristöystävällisyydessä on meillä opittavaa. Selvitys osoitti, että Suomen vesistöalueiden matkailullisessa kehittämisessä on tarjolla hyvin paljon mahdollisuuksia.

Senaste arbeten