Kartläggning av landsbygden i Nynäshamns kommun – Utredningsrapport

Kommunstyrelsen i Nynäshamn beslutade att inrätta ett landsbygdsutskott inför 2015. Landsbygdsutskottets uppdrag är att ta fram ett landsbygdsprogram för kommunen. Inför programmet har en kartläggning av landsbygden beställts av utskottet. Kartläggningens fokus ligger på områdena utanför tätorterna Nynäshamn och Ösmo och är särskilt inriktad på kommunens och andra myndigheters närvaro och arbete på landsbygden. Tyngdpunkten ligger även på arbetsmarknad och näringsliv.

Senaste arbeten