Elämystuottajan käsikirja

Matkailu on erilaisuuden kohtaamista. Matkailija siirtyy pois tu- tusta ja turvallisesta uuteen ja erilaiseen. Ulkomailla ollaan vie- raana ja vähemmistönä niin kielellisesti kuin kulttuurisestikin; paikalliset tavat, olosuhteet ja käytännöt ovat erilaisia ja vierai- ta, kielestä puhumattakaan. Toisen kulttuurin pariin siirtyminen mahdollistaa oman persoonan ja kotoisen elämäntavan näkemi- sen uudesta näkökulmasta. Matkalla kotimaa nousee usein ar- voon arvaamattomaan, mutta onnistuneella matkalla turisti löy- tää myös isäntämaasta ja sen kulttuurista hienoja ja arvokkaita asioita, jotka häneltä kotimassaan puuttuvat.

Matkailuelämys on merkittävä, positiivinen ja ikimuistoinen kokemus. Usein elämykseen liittyy myös tunne itsensä ylittämi- sestä; tehdään ja koetaan jotain sellaista, jota arjessa ei ehkä uskalleta. Parhaimmillaan matkailuelämys voi johtaa matkailijan henkilökohtaiseen kehittymiseen, muutokseen – matkalta palat- tua voi arki näyttäytyä aivan uudella tavalla ja matkalla koettu ja opittu voidaan omaksua osaksi omaa arkipersoonaa.

Senaste arbeten