Möjligheternas skärgård – hållbarhet, samarbete, innovation. Sammanfattning av diskussioner under verkstäder under Archipelago Business Forum 2019

Dokumentet sammanfattar de diskussioner som fördes i fem olika ”verkstäder under Archipelago Business Forum 2019, den tredje April på Artipelag i Värmdö. De fem teman som diskuterades var: FOOD TRAIL – SAMARBETE KRING EN SMAKRESA I SKÄRGÅRDEN. Hur kan vi lyfta skärgården som gastronomisk region? SERVICE DESIGN – UTVECKLA HÅLLBARA TJÄNSTEKONCEPT. Hur kan vi samarbeta mer kring hållbara tjänstekoncept? Vad vill kunderna ha idag/imorgon? GEMENSAMMA MARKNADSFÖRINGSMODELLER. Hur kan vi innovativt utveckla samarbetet kring marknadsföring? START-UP VERKSAMHET I SKÄRGÅRDEN. Hur skapar vi goda förutsättningar för start-ups i skärgården? Hur ser framtidens start-ups ut i skärgården? NYA BOENDELÖSNINGAR I SKÄRGÅRDEN. Hur kan vi tillsammans skapa nya boendelösningar i skärgården? Vilka behov finns det? Hur ser boendet ut i skärgården i framtiden?

 

Senaste arbeten