Archipelago identities, nature, and the use of protected nature

V besedilu avtorica obravnava razmerja med krajevnimi identitetami v jugozahodnem finskem arhipelagu in načini delovanja Arhipelaškega narodnega parka in Arhipelaškega rezervata morske biosfere. Analiza se osredinja na različne rabe arhipelaškega morskega področja glede na lokalno prebivalstvo in obiskovalce.

***

The author analyzes the relationship between local identities in the Southwest Finland Archipelago and the working principles of the Archipelago National Park and the Archipelago Sea Biosphere Reserve. The analysis focuses on different uses of the Archipelago Sea area by local residents and visitors.

Senaste arbeten